MP Education
cz
|
sk
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Vyberte si prezentaci pro Vaši školu      Přednášku zdarma poskytuje společnost PG

Základní školy

  

Střední školy

  

8-letá gymnázia

  

Čas proměn / Mezi námi děvčaty

Program „Mezi námi děvčaty“ Vám od školního roku 2017/2018 opět nabízí bezplatné přednášky, jako doplňující aktivitu v rámci vašeho školního vzdělávacího programu pro 7. ročník ZŠ při naplňování jednoho z cílů vzdělávání - učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný.

Programy bezplatně poskytuje školám společnost Procter & Gamble prostřednictvím značek Always, Discreet, Tampax, Gillette.

Obsahová náplň obou výchovně vzdělávacích programů respektuje nové kurikulární dokumenty MŠMT.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

•       vzdělávací oblast Člověk a zdraví
•       vzdělávací obor „Výchova ke zdraví“
•       Rámcové vzdělávací programy pro gymnázia a obory středního vzdělávání
•       Standard vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu MŠMT ČR
•       Standard středoškolského odborného vzdělávání.

Oba výchovně vzdělávací programy vychází ze strategie Světové zdravotnické organizace  ZDRAVÍ  21 a pomáhají naplňovat cíle vládního dokumentu Zdraví 21 – Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR.

 

Čas proměn– Mezi námi děvčaty“

Program získal doporučující vyjádření MŠMT dne 7. března 1997 Č.j.: sine/97-2

Cílovou skupinou programu jsou děvčata ve věku 11-12-ti let.

Cíle programu „Čas proměn“ – Mezi námi děvčaty:

•       pomoci učitelům v přípravě předpubertálních dětí na období dospívání
•       umožnit dětem chápat fyzické a psychické změny, kterými budou procházet nebo již procházejí, a uvědomit si, že tyto změny jsou běžnou součástí jejich vývoje
•       umožnit žákům získat základní vědomosti o anatomii a fyziologii lidského těla, osvojit si správné pojmenování rozmnožovacího ústrojí a pochopit souvislosti reprodukčního zdraví s budoucími úlohami matky a otce
•       pomoci děvčatům pochopit menstruační cyklus, jako přirozenou součást života ženy – jako projev zdraví a ne jako nemoc
•       připravit děvčata na potřebnou změnu hygienických návyků, které souvisí s dospíváním a poskytnout jim informace o výrobcích dámské hygieny a jejich používán

 

  Účast na programech
  za jeden školní rok

  Celkem od uvedení programu
  za školní roky (98/99 – 15/16)

  • 26 700 dívek absolvuje přednášku
  • 18 000 dívek obdrží zásilkou info materiály
  • celkem oslovíme ročně 44 700 dívek 
  • 281 400 dívek absolvovalo přednášku
  • 835 600 dívek obdrželo info materiály
  • 550 000 chlapů obdrželo brožurky o dospívání
Celkem uskutečněno 974 přednášek Celkem bylo uskutečněno 10 274 přednášek

  

„S tebou o tobě“

Realizován od 1998/99 – ukončen 06/2013 pro SŠ určen dívkám I.ročníku x přednášky absolvovalo 665 837 x mailing balíčky obdrželo 221 523 dívek. 
Ve vyšších ročnících středních škol probíhala distribuce časopisu „Always in Action“.

 

Program získal doporučující vyjádření MŠMT dne 22. dubna 1999, Čj.: 18 971/99-22


indicatorindicatorindicatorindicator