MP Education
cz
|
sk
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Vyberte si prezentaci pro Vaši školu      Probíhá inovace programu – info na „Více o programu“

Základní školy

  

Střední školy

  

8-letá gymnázia

  

Čas proměn / Mezi námi děvčatyVznik společnosti
MP Education
, s.r.o. (dříve MP promotion, s.r.o.) se datuje k roku 2002. Od jejího založení je cílem
realizace výchovně-vzdělávacích programů
, na základních a středních školách včetně 8-letých gymnázií, po celém území České a Slovenské republiky.
Společnosti MP Education, s.r.o. byla udělena akreditace MŠMT Č.j.: MSMT 22319/2015
      Obsahově jsme se zaměřili na výchovu k ochraně reprodukčního zdraví a pomoc při pochopení vývojových změn i rizikových faktorů souvisejících s obdobím tzv. puberty.
Naším hlavním cílem je poskytnout školám ucelený a zároveň na sebe tematicky navazující cyklus přednášek „Dospívám…“, který se věnuje jednotlivým aspektům fyzického, psychického a sociálního dozrávání při cestě k dospělosti.Gymnázium,  Čs. dobrovolců 11, TEPLICE

Pro dívky z prim a kvint naší školy pořádá MP promotion již mnoho let přednášky o zdraví, hygieně a zdravém životním cyklu (Čas proměn a S tebou o tobě). Tyto přednášky se setkávají s velmi příznivým ohlasem jak u žákyň, tak u učitelů.

Paní lektorka Monika Podlahová je odborník na svém místě, spolupracuje s naší školou i v dalších projektech.

Jedním z nich je přednáška pro chlapce osmiletého gymnázia (Na startu mužnosti) a dalším Pohled do zrcadla aneb jak se vidím já o zdravé stravě a poruchách příjmu potravy.

Všechny pořady jsou provedeny na vysoké odborné úrovni, lektorům se daří navázat s žáky dobrý kontakt, který někdy trvá i po skončení přednášek.

RNDr. Věra Ševčíková

zástupkyně ředitele