MP Education
cz
|
sk
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Vyberte si prezentaci pro Vaši školu      Probíhá inovace programu – info na „Více o programu“

Základní školy

  

Střední školy

  

8-letá gymnázia

  

Čas proměn / Mezi námi děvčatyVznik společnosti
MP Education
, s.r.o. (dříve MP promotion, s.r.o.) se datuje k roku 2002. Od jejího založení je cílem
realizace výchovně-vzdělávacích programů
, na základních a středních školách včetně 8-letých gymnázií, po celém území České a Slovenské republiky.
Společnosti MP Education, s.r.o. byla udělena akreditace MŠMT Č.j.: MSMT 22319/2015
      Obsahově jsme se zaměřili na výchovu k ochraně reprodukčního zdraví a pomoc při pochopení vývojových změn i rizikových faktorů souvisejících s obdobím tzv. puberty.
Naším hlavním cílem je poskytnout školám ucelený a zároveň na sebe tematicky navazující cyklus přednášek „Dospívám…“, který se věnuje jednotlivým aspektům fyzického, psychického a sociálního dozrávání při cestě k dospělosti.Karlínské gymnázium, Pernerova 25, Praha 8

S organizací MP Promotion /nyní pod novým názvem/ spolupracujeme již dlouhá léta. Po celou tuto dobu jsme byli vždy maximálně spokojeni s kvalitou i délkou přednášek. Obdobně se na věc dívají také studenti. Domnívám se, že toto tvrzení mohu doložit také tím, že po poslední přednášce v dubnu tohoto roku dlouze aplaudovali a také hodnocení jejich aktivity ze strany přednášející bylo velmi pozitivní.

V příštím roce plánujeme rozšířit spektrum přednášek ještě o téma výběr profese a pohovor při přijetí do zaměstnání pro naše 4. ročníky. Obrátili jsme se opakovaně s touto žádostí na ÚP i personální agentury, ale vždy zůstalo pouze u slibů. Rádi bychom, aby se naši studenti nejen dostávali na školy, ale dobře si je volili tak, aby mohli být v budoucnu profesně úspěšní. Proto nám tato přednáška tolik scházela ve spektru informací, které studenti postupně dostávají.

Mgr. Jana Jeřábková,

výchovná poradkyně Karlínského gymnázia