cz
|
sk
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace

O nás

Vznik společnosti MP Education, s.r.o. (dříve MP promotion, s.r.o.) se datuje k roku 2002. Od jejího založení je cílem realizace výchovně-vzdělávacích programů, na základních a středních školách včetně 8-letých gymnázií, po celém území České a Slovenské republiky.

Obsahově jsme se zaměřili na výchovu k ochraně reprodukčního zdraví a pomoc při pochopení vývojových změn i rizikových faktorů souvisejících s obdobím tzv. puberty.

Naším hlavním cílem je poskytnout školám ucelený a zároveň na sebe tematicky navazující cyklus přednášek „Dospívám…“, který se věnuje jednotlivým aspektům fyzického, psychického a sociálního dozrávání při cestě k dospělosti.

Realizace

  • formou přednášek/seminářů, prostřednictvím stabilního týmu odborně vyškoleních lektorek,
  • mailingovou (zásilkovou) formou doručení vzdělávacích materiálů (brožurek, vzorků výrobků, metodických sad pro učitele apod.) přímo jednotlivým školám, 

Zároveň společnost nabízí:

  • zpracování získaných informací a jejich dlouhodobou evidenci a aktualizaci – databáze
  • přípravu, organizaci školení
  • zajištění konferencí a seminářů
  • distribuci materiálů jednotlivým školám
  • spolupráci při přípravě grafiky tiskových materiálů
  • zajištění skladových prostor
  • realizaci a zpracování dotazníkových průzkumůRealizaci těchto aktivit, zajišťuje plně mobilní tým, vybavený projekční a komunikační technikou s pokrytím celého území ČR a SR, s administrativním zázemím v Praze a Bratislavě.