cz
|
sk
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace

Reference

ZŠ V Domcích 488, Trutnov

Přednáška o dospívání proběhla na naší škole a vedla ji, jako obvykle, pí Mgr. Alena Blažková, která s naší školou spolupracuje již několik let. Téma přednášek je vždy zaměřeno na dospívání a intimní hygienu, menstruaci, používání tampónů – děvčata opět obdržela vzorky v podobě menstruačních vložek, menstruačního kalendáře a brožury. Vyzkoušela si používání tampónu s aplikátorem. Na závěr byl prostor k diskusi.

Přednášky pí Mgr. Blažkové jsou vždy velmi zajímavé, poutavé, upřímné, otevřené, ale zároveň i vtipnou formou podávané, jazykem dnešních teenagerů. Přednes střídá pí Mgr. Blažková se svou prezentací, která je každoročně aktualizována.

Naše škola má s pí přednášející velice dobré zkušenosti, každoročně se pro dívky pořádá a domnívám se, že je to velmi přínosná beseda.

Mgr. Romana Krulišová


Karlínské gymnázium, Pernerova 25, Praha 8

S organizací MP Promotion /nyní pod novým názvem/ spolupracujeme již dlouhá léta. Po celou tuto dobu jsme byli vždy maximálně spokojeni s kvalitou i délkou přednášek. Obdobně se na věc dívají také studenti. Domnívám se, že toto tvrzení mohu doložit také tím, že po poslední přednášce v dubnu tohoto roku dlouze aplaudovali a také hodnocení jejich aktivity ze strany přednášející bylo velmi pozitivní.

V příštím roce plánujeme rozšířit spektrum přednášek ještě o téma výběr profese a pohovor při přijetí do zaměstnání pro naše 4. ročníky. Obrátili jsme se opakovaně s touto žádostí na ÚP i personální agentury, ale vždy zůstalo pouze u slibů. Rádi bychom, aby se naši studenti nejen dostávali na školy, ale dobře si je volili tak, aby mohli být v budoucnu profesně úspěšní. Proto nám tato přednáška tolik scházela ve spektru informací, které studenti postupně dostávají.

Mgr. Jana Jeřábková,

výchovná poradkyně Karlínského gymnázia


ZŠ T. G. Masaryka, Školská 112, Milovice

II. pololetí školního roku 2013-2014 na škole se konaly dvě přednášky spol. MP promotion, které lektorovala Mgr. Alena Blažková.

Přednáška pro žáky 6. ročníku v rámci programu Čas proměn ze dne 13.2. 2014 proběhla na velmi profesionální úrovní.  Lektorka dosáhla cílů stanovených v programu, dokázala maximálně zaujat žáky a následně zapojit je do diskuze.

Poutavá přednáška „Žena jako symbol života“, která se uskutečnila v březnu 2014, vyvolala u žáků 9. ročníku spoustu otázek. Lektorka nastolila přátelsky důvěrnou atmosféru, přiměla posluchače, aby se zamysleli nad danou problematikou a aktivně spolupracovali během uvedené akce.

Přednášky měly vysokou úroveň a byly užitečné pro žáky školy.

Mgr. Larisa Horká

školní koordinátor EVVO


Gymnázium,  Čs. dobrovolců 11, TEPLICE

Pro dívky z prim a kvint naší školy pořádá MP promotion již mnoho let přednášky o zdraví, hygieně a zdravém životním cyklu (Čas proměn a S tebou o tobě). Tyto přednášky se setkávají s velmi příznivým ohlasem jak u žákyň, tak u učitelů.

Paní lektorka Monika Podlahová je odborník na svém místě, spolupracuje s naší školou i v dalších projektech.

Jedním z nich je přednáška pro chlapce osmiletého gymnázia (Na startu mužnosti) a dalším Pohled do zrcadla aneb jak se vidím já o zdravé stravě a poruchách příjmu potravy.

Všechny pořady jsou provedeny na vysoké odborné úrovni, lektorům se daří navázat s žáky dobrý kontakt, který někdy trvá i po skončení přednášek.

RNDr. Věra Ševčíková

zástupkyně ředitele


ČAO Resslova 5, Praha 2

Velmi dobrá přednáška - obsahem i podáním. Většina studentek jí hodnotila kladně. Zhruba polovina uvedla, že získaly nové informace.

RNDr. Zuzana Rohlíčková


SZŠ, Pöttingova 2, Olomouc

reakce na Vaši přednášku Žena jako symbol života u nás na zdrávce byla ze strany studentů velmi pozitivní, moc ji chválili. Děkujeme.

Rádi využijeme nabídku i v příštím školním roce. 

S pozdravem

Mgr. Alena Ošťádalová 

metodik prevence


ZŠ Kladská 1201/1 Praha 2

S MP Education spolupracujeme již několik, opakovaně pro naše dívky ze 6. tříd připravují program Čas proměn, na který máme od našich žaček ty nejlepší ohlasy. Díky tomu jsme se rozhodli nabídnout něco podobného i chlapcům a volba padla na program Na startu mužnosti. Chlapci byli nadšeni, za což jistě patří dík i paní přednášející  Podlahové. Pro deváťáky jsme vybrali přednášku Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše. I ta měla úspěch!

Děkujeme na těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Alena Klečková


ZŠ Staré Město, Komenského 1720

Již spoustu let jezdí paní Marie Šindelářová na ZŠ Staré Město s výchovně-vzdělávacími pořady. V tomto školním roce žáci absolvovali přednášky „Na startu mužnosti“, „Mezi námi děvčaty“, „Holky z Venuše, Kluci z Marsu“. Lektorka je velmi sympatická a otevřená ke všem otázkám, takže se žáci mohli zeptat na to, co je zajímalo. Můžeme vřele doporučit.

Mgr. Josef Jurnykl

ředitel


GML Žižkova,  55 Brno

Vážení,

aktivity, které u nás na škole jsou pořádány  v rámci MP promotion, program „Žena, jako symbol života“ a „Čas proměn“ je velmi dobře hodnocen nejen studenty, ale i rodiči. Témata jsou zajímavá a musím konstatovat, že velkou zásluhu na tom má přístup a způsob paní lektorky Marie Šindelářové, která dovede studentky zaujmout a umí odpovědět na každou otázku.

Děkuji nejen Vám  za realizaci programu, ale hlavně paní lektorce.

Ph Dr. K. Němcová 


ZŠ Jaroměř – Josefov,   Vodárenská 370, Jaroměř

V tomto školním roce proběhly na naší škole besedy na téma „Na startu mužnosti“ pro chlapce šestých a sedmých tříd, „Žena jako symbol života“ pro dívky deváté třídy a pro dívky šestých tříd beseda zaměřená na dospívání.

Zpětná vazba na průběh a obsahovou náplň besed realizovaných paní Mgr. Blažkovou na naší škole

  • způsob prezentace přednášek lze z pohledu žáků i učitelů jednoznačně hodnotit slovem „úžasný“
  • obsah i rozsah besed odpovídá věkové skupině žáků
  • bezprostřední způsob vyjadřování paní Blažkové navozuje uvolněnou atmosféru a odbourává zábrany dětí mluvit o citlivých věcech hned na začátku přednášky
  • naprosto přirozeně a otevřeně vysvětluje žákům podstatu dotazovaných problému, upozorňuje na možná nebezpečí, která mohou žáky potkat a  navrhuje postupy, jakými lze vzniklou situaci řešit
  • dává velmi srozumitelným způsobem praktické rady doprovázené konkrétními příklady ze své praxe Velmi bychom si přáli, aby Mrg. Blažková i nadále pokračovala na naší škole ve své přednáškové činnosti a aby ji i nadále neopouštěl její elán a dobrá nálada.

S pozdravem,

Pavlína Krámová

školní metodička prevence

V Jaroměři – Josefově,  dne 29. 5. 2014


Gymnázium Olomouc – Hejčín, Tomkova 45

děkuji – potěšení je vzájemné. Vás moc ráda poslouchám – máte přesně tu míru otevřenosti a humoru, jakou já oceňuji – tak by učení mělo ve škole vypadat.

Těším se na Vás v příštím roce.

P.S. Jako ocenění berte také to, že Vám děvčata zatleskala, nebývá to na naší škole běžné…

Ing. Mgr. Hana Vacková


Základní škola Žamberk

Dobrý den, paní Blažková. Dnes jste nám dělala přednášku.

Chtěly bychom vám poděkovat, přednáška byla moc hezká. Normálně nás přednášky moc nezajímají, ale tahle byla úžasná. Seděly jsme v první lavici uprostřed.

PS: Děkujeme, moc se vám to povedlo.

Anna Křivohlávková a Magdaléna Kolářová

žákyně 6té třídy.


Základní škola Zátor

Již po několik let objednáváme programy s lektorkou Mgr. Alenou Blažkovou. Citlivý, racionální, erudovaný a vtipný způsob prezentace – tak hodnotíme jejich obsah. Téma, které někdy pedagogové uchopí s trémou, je v podání paní Mgr. Blažkové jisté, promyšlené a profesionální.

Děkujeme.

Jarmila Foksová

školní metodik prevence


ZŠ Moravské Budějovice, Havlíčkova 933

Vážená paní Paroubková,

za žáky naší školy bychom Vám chtěly poděkovat za zajímavé a přínosné přednášky, které proběhly v minulých dnech. Zúčastnili se jich žáci 3. - 9. tříd a z jejich ohlasů víme, že je zaujal Váš vysoce profesionální přístup, ale i poutavost a vtipnost, s jakou informace umíte předat.

Ještě jednou děkujeme. Za žáky i učitele ZŠ Moravské Budějovice, Havlíčkova 933

Ludmila Konvalinová a Eva Nesibová

(učitelky ZŠ)


ZŠ K Rybníku 800, Jesenice

Čas proměn: Bezvadné, pro děvčata velmi důležité.

Přednášky MP Education, s. r. o.: Bezvadné, profesionální a zároveň na úrovni dětí.

Mgr. Markéta Ladová


SŠ hotelnictví a služeb Tyršova 867/34, Opava

Výborná věc!

Mgr. Danuše Málková