MP Education
cz
|
sk
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Vyberte si prezentaci pro Vaši školu      Probíhá inovace programu – info na „Více o programu“

Základní školy

  

Střední školy

  

8-letá gymnázia

  

Čas proměn / Mezi námi děvčatyprezentace
1. „Z housenky motýlem“
Období přechodu z dětství do dospívání - fyzické a psychické změny

vhodnost
45 min.
prezentace
 
 

vhodnost
90 min.
prezentace
2. „Na světě nejsi sám“
Podpora individuality a zdravého sebevědomí žáků

vhodnost
45 min.
prezentace
 
 

vhodnost
90 min.

indicatorindicatorindicatorindicator