MP Education
cz
|
sk
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Vyberte si prezentaci pro Vaši školu      Přednášku zdarma poskytuje společnost PG

Základní školy

  

Střední školy

  

8-letá gymnázia

  

Čas proměn / Mezi námi děvčatyprezentace
5. „Na startu mužnosti“
Anatomie, mužské pohlavní orgány, hormony

vhodnost
45 min.
prezentace
 
 

vhodnost
90 min.
prezentace
6. „Dospívám aneb život plný změn...“
Anatomie, ženské pohlavní orgány, hormony

vhodnost
45 min.
prezentace
 
 

vhodnost
90 min.
prezentace
7. „Adam a Eva aneb nejsme stejní“
Anatomie, pohlavní orgány, hormony (ženské, mužské)

vhodnost
45 min.
prezentace
 
 

vhodnost
90 min.
prezentace
8. „Jsi online II.“
Vliv nových informačních technologií na sociální vztahy - plusy a mínusy

vhodnost
45 min.
prezentace
 
 

vhodnost
90 min.
prezentace
9. „Já a moje JÁ I.“
Psychické milníky dospívání - očekávání / rozčarování

vhodnost
45 min.
prezentace
 
 

vhodnost
90 min.

indicatorindicatorindicatorindicator