MP Education
cz
|
sk
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Vyberte si prezentaci pro Vaši školu      Přednášku zdarma poskytuje společnost PG

Základní školy

  

Střední školy

  

8-letá gymnázia

  

Čas proměn / Mezi námi děvčatyVznik společnosti
MP Education
, s.r.o. (dříve MP promotion, s.r.o.) se datuje k roku 2002. Od jejího založení je cílem
realizace výchovně-vzdělávacích programů
, na základních a středních školách včetně 8-letých gymnázií, po celém území České a Slovenské republiky.
Společnosti MP Education, s.r.o. byla udělena akreditace MŠMT Č.j.: MSMT 22319/2015
      Obsahově jsme se zaměřili na výchovu k ochraně reprodukčního zdraví a pomoc při pochopení vývojových změn i rizikových faktorů souvisejících s obdobím tzv. puberty.
Naším hlavním cílem je poskytnout školám ucelený a zároveň na sebe tematicky navazující cyklus přednášek „Dospívám…“, který se věnuje jednotlivým aspektům fyzického, psychického a sociálního dozrávání při cestě k dospělosti.ZŠ V Domcích 488, Trutnov

Přednáška o dospívání proběhla na naší škole a vedla ji, jako obvykle, pí Mgr. Alena Blažková, která s naší školou spolupracuje již několik let. Téma přednášek je vždy zaměřeno na dospívání a intimní hygienu, menstruaci, používání tampónů – děvčata opět obdržela vzorky v podobě menstruačních vložek, menstruačního kalendáře a brožury. Vyzkoušela si používání tampónu s aplikátorem. Na závěr byl prostor k diskusi.

Přednášky pí Mgr. Blažkové jsou vždy velmi zajímavé, poutavé, upřímné, otevřené, ale zároveň i vtipnou formou podávané, jazykem dnešních teenagerů. Přednes střídá pí Mgr. Blažková se svou prezentací, která je každoročně aktualizována.

Naše škola má s pí přednášející velice dobré zkušenosti, každoročně se pro dívky pořádá a domnívám se, že je to velmi přínosná beseda.

Mgr. Romana Krulišová