MP Education
cz
|
sk
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Vyberte si prezentaci pro Vaši školu      Přednášku zdarma poskytuje společnost PG

Základní školy

  

Střední školy

  

8-letá gymnázia

  

Čas proměn / Mezi námi děvčatyVznik společnosti
MP Education
, s.r.o. (dříve MP promotion, s.r.o.) se datuje k roku 2002. Od jejího založení je cílem
realizace výchovně-vzdělávacích programů
, na základních a středních školách včetně 8-letých gymnázií, po celém území České a Slovenské republiky.
Společnosti MP Education, s.r.o. byla udělena akreditace MŠMT Č.j.: MSMT 22319/2015
      Obsahově jsme se zaměřili na výchovu k ochraně reprodukčního zdraví a pomoc při pochopení vývojových změn i rizikových faktorů souvisejících s obdobím tzv. puberty.
Naším hlavním cílem je poskytnout školám ucelený a zároveň na sebe tematicky navazující cyklus přednášek „Dospívám…“, který se věnuje jednotlivým aspektům fyzického, psychického a sociálního dozrávání při cestě k dospělosti.ZŠ Jaroměř – Josefov,   Vodárenská 370, Jaroměř

V tomto školním roce proběhly na naší škole besedy na téma „Na startu mužnosti“ pro chlapce šestých a sedmých tříd, „Žena jako symbol života“ pro dívky deváté třídy a pro dívky šestých tříd beseda zaměřená na dospívání.

Zpětná vazba na průběh a obsahovou náplň besed realizovaných paní Mgr. Blažkovou na naší škole

S pozdravem,

Pavlína Krámová

školní metodička prevence

V Jaroměři – Josefově,  dne 29. 5. 2014