MP Education
cz
|
sk
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Vyberte si prezentaci pro Vaši školu      Probíhá inovace programu – info na „Více o programu“

Základní školy

  

Střední školy

  

8-letá gymnázia

  

Čas proměn / Mezi námi děvčatyVznik společnosti
MP Education
, s.r.o. (dříve MP promotion, s.r.o.) se datuje k roku 2002. Od jejího založení je cílem
realizace výchovně-vzdělávacích programů
, na základních a středních školách včetně 8-letých gymnázií, po celém území České a Slovenské republiky.
Společnosti MP Education, s.r.o. byla udělena akreditace MŠMT Č.j.: MSMT 22319/2015
      Obsahově jsme se zaměřili na výchovu k ochraně reprodukčního zdraví a pomoc při pochopení vývojových změn i rizikových faktorů souvisejících s obdobím tzv. puberty.
Naším hlavním cílem je poskytnout školám ucelený a zároveň na sebe tematicky navazující cyklus přednášek „Dospívám…“, který se věnuje jednotlivým aspektům fyzického, psychického a sociálního dozrávání při cestě k dospělosti.ZŠ T. G. Masaryka, Školská 112, Milovice

II. pololetí školního roku 2013-2014 na škole se konaly dvě přednášky spol. MP promotion, které lektorovala Mgr. Alena Blažková.

Přednáška pro žáky 6. ročníku v rámci programu Čas proměn ze dne 13.2. 2014 proběhla na velmi profesionální úrovní.  Lektorka dosáhla cílů stanovených v programu, dokázala maximálně zaujat žáky a následně zapojit je do diskuze.

Poutavá přednáška „Žena jako symbol života“, která se uskutečnila v březnu 2014, vyvolala u žáků 9. ročníku spoustu otázek. Lektorka nastolila přátelsky důvěrnou atmosféru, přiměla posluchače, aby se zamysleli nad danou problematikou a aktivně spolupracovali během uvedené akce.

Přednášky měly vysokou úroveň a byly užitečné pro žáky školy.

Mgr. Larisa Horká

školní koordinátor EVVO