MP Education
cz
|
sk
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Vyberte si prezentaci pro Vaši školu      Přednášku zdarma poskytuje společnost PG

Základní školy

  

Střední školy

  

8-letá gymnázia

  

Čas proměn / Mezi námi děvčatyVznik společnosti
MP Education
, s.r.o. (dříve MP promotion, s.r.o.) se datuje k roku 2002. Od jejího založení je cílem
realizace výchovně-vzdělávacích programů
, na základních a středních školách včetně 8-letých gymnázií, po celém území České a Slovenské republiky.
Společnosti MP Education, s.r.o. byla udělena akreditace MŠMT Č.j.: MSMT 22319/2015
      Obsahově jsme se zaměřili na výchovu k ochraně reprodukčního zdraví a pomoc při pochopení vývojových změn i rizikových faktorů souvisejících s obdobím tzv. puberty.
Naším hlavním cílem je poskytnout školám ucelený a zároveň na sebe tematicky navazující cyklus přednášek „Dospívám…“, který se věnuje jednotlivým aspektům fyzického, psychického a sociálního dozrávání při cestě k dospělosti.Karlínské gymnázium, Pernerova 25, Praha 8

S organizací MP Promotion /nyní pod novým názvem/ spolupracujeme již dlouhá léta. Po celou tuto dobu jsme byli vždy maximálně spokojeni s kvalitou i délkou přednášek. Obdobně se na věc dívají také studenti. Domnívám se, že toto tvrzení mohu doložit také tím, že po poslední přednášce v dubnu tohoto roku dlouze aplaudovali a také hodnocení jejich aktivity ze strany přednášející bylo velmi pozitivní.

V příštím roce plánujeme rozšířit spektrum přednášek ještě o téma výběr profese a pohovor při přijetí do zaměstnání pro naše 4. ročníky. Obrátili jsme se opakovaně s touto žádostí na ÚP i personální agentury, ale vždy zůstalo pouze u slibů. Rádi bychom, aby se naši studenti nejen dostávali na školy, ale dobře si je volili tak, aby mohli být v budoucnu profesně úspěšní. Proto nám tato přednáška tolik scházela ve spektru informací, které studenti postupně dostávají.

Mgr. Jana Jeřábková,

výchovná poradkyně Karlínského gymnázia