MP Education
cz
|
sk
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Vyberte si prezentaci pro Vaši školu      Přednášku zdarma poskytuje společnost PG

Základní školy

  

Střední školy

  

8-letá gymnázia

  

Čas proměn / Mezi námi děvčatyVznik společnosti
MP Education
, s.r.o. (dříve MP promotion, s.r.o.) se datuje k roku 2002. Od jejího založení je cílem
realizace výchovně-vzdělávacích programů
, na základních a středních školách včetně 8-letých gymnázií, po celém území České a Slovenské republiky.
Společnosti MP Education, s.r.o. byla udělena akreditace MŠMT Č.j.: MSMT 22319/2015
      Obsahově jsme se zaměřili na výchovu k ochraně reprodukčního zdraví a pomoc při pochopení vývojových změn i rizikových faktorů souvisejících s obdobím tzv. puberty.
Naším hlavním cílem je poskytnout školám ucelený a zároveň na sebe tematicky navazující cyklus přednášek „Dospívám…“, který se věnuje jednotlivým aspektům fyzického, psychického a sociálního dozrávání při cestě k dospělosti.ZŠ Moravské Budějovice, Havlíčkova 933

Vážená paní Paroubková,

za žáky naší školy bychom Vám chtěly poděkovat za zajímavé a přínosné přednášky, které proběhly v minulých dnech. Zúčastnili se jich žáci 3. - 9. tříd a z jejich ohlasů víme, že je zaujal Váš vysoce profesionální přístup, ale i poutavost a vtipnost, s jakou informace umíte předat.

Ještě jednou děkujeme. Za žáky i učitele ZŠ Moravské Budějovice, Havlíčkova 933

Ludmila Konvalinová a Eva Nesibová

(učitelky ZŠ)